Reka Drina u svojom lepotom bila je inspiracija mnogim umetnicima, svedočila je brojnim istorijskim događajima, ispratila sva dešavanja na našem brdovitom Balkanu. Danas, jedna od najlepših reka na sebi nosi ogroman teret nemara i neodgovornosti građana ali i institucija tri države, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Plutajući otpad na reci Drini nije pojava novog doba, taj otpad na ovom mestu nalazi se već više od 20 godina gde svake godine dolazi u još većem broju. Razlozi za ovaj problem su brojni. Nepropisno odlaganje otpada od strane stanovništva i industrije ali i nepostojanje infrastrukture za prikupljanje i zbrinjavanje otpada, igraju ključnu ulogu u nagomilavanju smeća na obalama i vodama reke Drine.

Od 2021. godine na hidrocentrali Višegrad nalazi se lančanica koja zadržava otpad i sprečava ga da se ponovo nakupi na zidovima elektrane i tako ugrozi proizvodnju struje ali i donji tok reke. Takav scenario već se dešavao u godinama pre lančanice. Davor Radović iz Udruženja brodara Višegrad kaže nam da je prema njegovom sećanju otpad preliven preko brane 2012. godine, od kada se ogromna količina plastike nalazi u vrbacima sa obe strane reke.

Višegrad nije izvor na kom ovo smeće nastaje. Sve ovo što vidimo u reci Drini nalazi se nekoliko kilometara uzvodno od Višegrada. Reke Piva i Tara sa sobom nose otpad iz Crne Gore, dok Limom teče otpad iz Srbije.

Na ovaj način Drina je postala međunarodna deponija, a ljudi koji se ovde bore pokušavaju da zbrinu nemar institucija i građana sve tri države. Jednom očiste, pa sledeće godine opet, i tako već dve decenije. Dok nadležni održavaju sastanke i postižu dogovore, na terenu se ništa ne menja. Nelegalne deponije i dalje su tu, smeće je i dalje tu, i još uvek dolazi.

U ovom filmu donosimo vam priču o problemu u sistemu prerade, prikupljanja i reciklaže otpada ali i o svesti ljudi o tome na koji način treba čuvati prirodu. Pričamo sa aktivistima, meštanima i ljudima koji daju svoj doprinos u rešenju ovog problema.

Ceo film možete pogledati na našem YouTube kanalu koji se nalazi na ovom linku

Izbornik